Rodina je jednou z nevyhnutelných podmínek štěstí

center

Slezská diakonie, resp. její střediska ELIADA a DOREA Brno, realizuje od 1.8.2014 nový projekt s názvem
“Rodina je jednou z nevyhnutelných podmínek štěstí”. Délka projektu je stanovena do 30.4.2016.

Celkové náklady projektu jsou 2086 151 Kč.
Výše poskytnutého grantu činí 1 877 535 Kč.

Partnerem projektu je nezisková organizace: Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

Celkovým cílem projektu je podpora dětí se zdravotním postižením v rodinném prostředí a osvěta občanské společnosti
o pozitivech rodinné péče na úkor péče ústavní.

Nabízených aktivit bude v rámci projektu celkem 7, jedná se o následující:
– Podpora kompetencí zdravotně znevýhodněných dětí s využitím nových moderních technologií
– Svépomocné rodičovské skupiny (dále SRS), a společenské setkávání rodin a dětí se zdravotním znevýhodněním
– Arteterapie
– Šíření systému informací o dostupných službách a probíhajícím projektu
– Zajištění přístupu k rehabilitačním, kompenzačním a didaktickým pomůckám
– Spolupráce s NNO, odborníky na ochranu dětí a představiteli státní správy
– Pořízení administrativního softwaru ke zkvalitnění zadávání a zpracování informací o našich klientech

Popis projektu Rodina je jednou z nevyhnutelných podmínek štěstí

Rodina je jednou z nevyhnutelných podmínek štěstí_brožura

Kniha arteterapie 2016_brožura

Zpět na homepage