Podpořte nákupem

Veřejná sbírka na pomoc rodin dětí se specifickými potřebami – panenky BERTA, JESS a panáček HUGO

Smyslem prodeje panenek a skřítků je získat finance potřebné k realizaci doplňkových aktivit souvisejících se začleňováním rodin dětí a dorůstající mládeže s těžkým zdravotním handicapem do společnosti.

V případě zájmu o panenku pište na adresu: eliada@dorea.cz

Více o nás: panenky BERTA, JESS a panáček HUGO

Více o mně: skřítek Pižďucha domácí

Pižďucha + Hugo, Jess a Berta

Jedná se především o:

– zakoupení rehabilitačních, kompenzačních a didaktických pomůcek pro děti a mládež s postižením včetně vzdělávacích aktivit, jak jich využít

– cílenou a systematickou arteterapii a canisterapii pro děti se zdravotním znevýhodněním

– realizaci osobní asistence (mzda PSS) zajišťující možnost účastnit se vzdělávacích, rozvojových i volnočasových aktivit

– mzdu na lektory, náklady na osvětovou kampaň pro širokou veřejnost a na vybraných ZŠ a SŠ s cílem přiblížení zdravotního handicapu jako předcházení šikaně a usnadnění přijetí v integraci

– pořádání akcí a konkrétních činností vedoucích ke zvyšování kompetencí rodičů i samotných klientů

Nákupem podpoříte_videospot

Panenky_Eco Capart_Shockworks_The Media

Zpět na homepage