Skřítek Pižďucha domácí

Veřejná sbírka na pomoc rodin dětí se specifickými potřebami – Pižďucha domácí

Smyslem prodeje skřítků je získat finance potřebné k realizaci doplňkových aktivit souvisejících se začleňováním rodin dětí a dorůstající mládeže s těžkým zdravotním handicapem do společnosti.

V případě zájmu o panenku pište na adresu: eliada@dorea.cz

Skřítek Pižďucha domácí

Jedná se především o:

– zakoupení rehabilitačních, kompenzačních a didaktických pomůcek pro děti a mládež s postižením včetně vzdělávacích aktivit, jak jich využít

– cílenou a systematickou arteterapii a canisterapii pro děti se zdravotním znevýhodněním

– realizaci osobní asistence (mzda PSS) zajišťující možnost účastnit se vzdělávacích, rozvojových i volnočasových aktivit

– mzdu na lektory, náklady na osvětovou kampaň pro širokou veřejnost a na vybraných ZŠ a SŠ s cílem přiblížení zdravotního handicapu jako předcházení šikaně a usnadnění přijetí v integraci

– pořádání akcí a konkrétních činností vedoucích ke zvyšování kompetencí rodičů i samotných klientů

Skřítka navrhla speciálně pro tento účel designérka Mgr. Jana Marvánová a každý kus je originál.

Sama maluje výraz každé bytůstky a společně vybíráme barevné kombinace figurek.

Klademe důraz na výběr materiálů s ohledem na životní prostředí, proto jsou veškeré látky přírodní, vnitřní výplň tvoří duté vlákno.

Podporujeme také myšlenku zaměstnávání osob se specifickými potřebami a recyklaci materiálů, proto na výrobě panenek spolupracujeme s firmou „Libuše – renesance oděvů“.

Majitelka firmy pí. Libuše přijímá od zákazníků nepotřebné oděvy a textilní výrobky a přetváří z nich nové modely nebo jinak využitelné originální produkty. Ve své dílně nachází uplatnění i pro lidi s různými typy handicapu, čímž navazuje na naši snahu učinit je samostatnými a nezávislými občany v co největší možné míře.

Panenky nám šije z nových materiálů, ale na přání klientů zhotovujeme i některé kusy z recyklátů. Všechny látky jsou důkladně vyprány a připraveny pro své využití.

Každým zakoupeným skřítkem přispějete celou částkou na dobrou věc, odpočítáváme pouze náklady na výrobu. Potěšíte nejenom obdarovaného, ale i některé z osmdesáti dětí, které využívají podpory rané péče, osobní asistence a odlehčovacích služeb Slezské diakonie v Jihomoravském kraji.

Cena Pižďuchy domácí je 229,-Kč.

V případě zájmu o panenku pište na adresu eliada@dorea.cz

DĚKUJEME, ŽE V TOM JEDETE S NÁMI.

Panenky_Eco Capart_Shockworks_The Media

Zpět na homepage