ISen

Podpora kompetencí zdravotně znevýhodněných dětí s využitím nových moderních technologií

center

Odborný seminář, praktické využití moderních technologií iOS zařízení – 17.4.2015 – druhý blok

Dne 17.4. se uskutečnil kurz s názvem Praktické využití dotykových tabletů pro vzdělávání dětí s mentálním a kombinovaným postižením, v rámci projektu NROS, č. 3640057, „Rodina je jednou z nevyhnutelných podmínek štěstí“.
Zúčastnilo se dohromady 10 rodičů, dvě lektorky a byli přítomni také někteří pracovníci Eliady. Kurz se týkal praktického využití dotykových tabletů. V rámci tohoto bloku si rodiče mohli vyzkoušet různé aplikace, které se týkají podpory vzdělávání dětí s mentálním a kombinovaným postižením. Rodiče si vyzkoušeli vše v praxi.
Kurz byl velkým přínosem jak pro rodiče, tak i pro jejich děti. Díky tohoto bloku se může zlepšit integrace dětí s mentálním a kombinovaným postižením, a také díky pestrosti výběru aplikací se u dětí zvýší zájem o vzdělávání.

Odborný seminář, praktické využití moderních technologií iOS zařízení – 17.4.2015 – první blok

Dne 17. 4, proběhl kurz s názvem, Využití dotykových tabletů pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, v rámci projektu NROS, č. 3640057, s názvem „Rodina je jednou z nevyhnutelných podmínek štěstí“. V rámci odborného semináře se rodiče mohli dozvědět něco o využití dotykových tabletů při práci s dětmi se speciálními, vzdělávacími potřebami.
Kurzu se zúčastnilo dohromady 13 rodičů, dvě lektorky, které byly odbornice v tomto oboru, a přítomni byli také někteří pracovníci z Eliady.
Zaměření kurzu bylo zpočátku více teoretické, kdy se rodiče dozvěděli o základních funkcích a obsluze iPadů a o veškerých pomůckách při práci s iPady, napomáhající usnadnění práce s dětmi. Dále rodiče ocenili informace o konkrétních aplikacích, které jim mohou pomoci při komunikaci a vzdělávání dětí.

Odborný seminář, praktické využití moderních technologií iOS zařízení - 17.4.2015 Pozvánka na semináře ISen

Za nedlouho se uskuteční první dva bloky již očekávaného semináře k iPadům, a to prostřednictvím komunity iSEN. Jedná se o bloky:
1. Využití dotykových tabletů pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (základní seznámení)
2. Praktické využití dotykových tabletů pro vzdělávání dětí s mentálním a kombinovaným postižením
Kapacita pro oba bloky je již plně obsazená, všichni už se na aktivitu moc těšíme :-).
Informační článek k tomuto setkání zde zveřejníme na počátku měsíce dubna.
Díky probíhajícímu projektu „Rodina je jednou z nevyhnutelných podmínek štěstí“, můžeme účastníkům aktivitu zprostředkovat zdarma.
U Partnera tohoto projektu – neziskové organizace Centrum pro rodinu a sociální péči z.s. v Ostravě – již první dva bloky semináře iSEN proběhly na počátku roku, konkrétně 10. ledna 2015.
K  článku tak přikládáme i pár fotek z proběhlého setkání v Ostravě.

Zpět na homepage