Aktuality projektu

Bydlení pro osoby se zdravotním postižením…aneb kam dál?

Na kulatý stůl, který se v rámci projektu NROS Rodina je jednou z nevyhnutelných podmínek štěstí konal v dubnu tohoto roku, navázalo další setkání rodičů pečujících o děti s tělesným, mentálním i kombinovaným postižením s odborníky v oblasti sociální péče. Prezentace na téma Bydlení pro osoby se zdravotním postižením…aneb kam dál? připravily organizace Domov pro mne, z.s., Ruka pro život o.p.s. a Centrum Kociánka, které poskytují chráněné či nezávislé bydlení pro osoby s hendikepem v Brně.

Pořádající organizace Slezská diakonie má s poskytováním chráněných bydlení nemalé zkušenosti. V podání náměstkyně pro sociální práci paní Mgr. et Ing. Romany Bélové se účastníci dozvěděli, jak proběhla transformace pobytových zařízení v praxi a jaké jsou současné možnosti pro osoby se zdravotním postižením v Moravskoslezském kraji.

Detail akce

Kulatý stůl na téma “Začleňování osob se zdravotním postižením do společnosti a zlepšení komunikace veřejnosti s lidmi s hendikepem”

Pokračováním aktivit projektu “Rodina je jednou z nevyhnutelných podmínek štěstí” podporovaného NROS a grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů, byl kulatý stůl na téma “Začleňování osob se zdravotním postižením do společnosti a zlepšení komunikace veřejnosti s lidmi s hendikepem”.
Toto setkání odborníků v oblasti sociálních služeb ale také rodičů pečujících o děti se zdravotním postižením se konalo v úterý 26.dubna 2016 na půdě Magistrátu města Brna a sešlo se tady celkem 21 hostů přednášejících i diskutujících o problémech komunikace.
Jak tyto problémy v praxi řeší Kancelář veřejné ochránkyně práv, ve své prezentaci účastníkům přiblížila paní Mgr.Ing. Lenka Frýdková, právnička oddělení rodiny, zdravotnictví a práce.
Paní Bc. Ladislava Blažková, tisková mluvčí Ligy vozíčkářů navázala svými osobními zkušenostmi, které denně prožívá – vtipné zážitky ale vedou k zamyšlení všech. Na tom, aby v komunikaci veřejnosti, nejenom laické ale i odborné, se zdravotně postiženými osobami nedocházelo k nedorozuměním a někdy dokonce k jejich znevažování, by se měla podílet celá společnost.
S Komunikačním souborem pro osoby s PAS, který pro tento účel vznikl, nás u kulatého stolu seznámila paní Ing. Milena Němcová, koordinátorka platformy Naděje pro Autismus.

autor textu: Mariana Melcherová
foto: Michal Navrátil

Detail akce

Setkání se studenty v rámci projektu NROS

V rámci projektu NROS Rodina je jednou z nevyhnutelných podmínek štěští se pracovníci střediska ELIADA Brno setkali se studenty oboru speciální pedagogika na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Příštím pedagogům a sociálním pracovníkům představili svoji činnost a také přiblížili chod aktivit v rámci zmíněného projektu, které jsou určené rodinám pečujícím o děti a mladistvé s tělesným, mentálním i kombinovaným postižením. Beseda pomohla studentům zorientovat se v problematice sociální péče a vzdělávání osob s postižením. Zároveň jim také nabídla i možnost získání praxe a uplatnění již během studia nebo po jeho ukončení.


Detail akce

Kulatý stůl na téma “Školou život nekončí”

Dne 18.2.2016 se v rámci projektu Rodina je jednou z nevyhnutelných podmínek štěstí uskutečnil Kulatý stůl na téma “Školou život nekončí”, který připravil partner projektu Centrum pro rodinu a sociální péči v Ostravě. Za účasti zástupců z oborů školství a sociálních služeb, ale i pečujících a taktéž mladých lidí se zdravotním postižením jsme měli možnost si vyměnit zkušenosti a názory na vzdělávání mládeže s hendikepem a jejich přípravu na praxi. Velmi zajímavým byl příspěvek kolegyň z organizace Asistence o.s.p. a jejich prezentace tranzitního programu, ve kterém pomáhají mladistvým s tělesným postižením vyhledávat vhodné obory pro studium a také následnou praxi. Na závěr programu vystoupila paní Magda Majo se svým životním příběhem, zcela jistě inspirativním nejenom pro lidi se specifickými potřebami. Tato dáma byla vyhlášena Zaměstnancem roku 2013 na otevřeném trhu práce. Pracuje jako účetní v českém Centru sdílených služeb společnosti Siemens s.r.o., které v Ostravě zaměstnává přes 500 lidí. Paní Magda Majo ukázala svému okolí i velké firmě, že zaměstnávat tělesně postiženého člověka může být přínosem pro všechny strany.
autor článku: Mariana Melcherová


Detail akce

Projekt Arteterapie – kolektivní výstava prací dětí se specifickými vzdělávacími potřebami.
17.2. – 4.3.2016
Galerie RUV

Galerie se nachází v budově PdF MU, Poříčí 9, Brno.
Otevírací doba galerie RUV je od 8.00 – do 19.00 hod. – Po- Pá.
Zaměstnanci na vrátnici rádi poradí, jak se dostat do galerie RUV (bývalá studovna).
Galerie RUV se nachází v suterénu, přístup je bezbariérový (výtahem o jedno patro dolů).
Výstava je realizována v rámci projektu NROS “Rodina je jednou z nevyhnutelných podmínek štěstí”

pozvánka

Detail akce

Proběhla vernisáž výstavy “Svět našimi smysly”

Dne 2.10.2015 proběhla vernisáž výstavy “Svět našimi smysly”
Foto z vernisáže výstavy:

Detail akce

Úsek Brno v “Sama doma”

Vedoucí Úseku Brno Markéta Heroutová a paní Lukačovič byly popovídat o odlehčovací službě a výstavě “Svět našimi smysly” v “Sama doma”.
Chcete li se podívat, odkaz je zde:
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1148499747-sama-doma/315292320030011/

Detail akce

Pozvánka na výstavu “Příběhy výtvarných děl z arteterapie”

Kdy: 1. 10. 2015 – 23. 10. 2015, v kolik: po – pá 9:00 – 17:00
kde: Sál B. Bakaly – malý sál, Žerotínovo náměstí 6, Brno

V rámci výstavy Svět našimi smysly proběhne i výstava Příběhy výtvarných děl z arteterapie. Tato výstava prezentuje soubor artefaktů dětí i dospívajících a současně i proces tvorby zaznamenaný na vystavených fotografiích.
Pozvánka na výstavu Příběhy výtvarných děl z arteterapie

Detail akce

Interaktivní výstava “Svět našimi smysly”

Kdy: 1. 10. 2015 – 23. 10. 2015, v kolik: po – pá 9:00 – 17:00
kde: Sál B. Bakaly – malý sál, Žerotínovo náměstí 6, Brno

Vstup zdarma – dopoledne pro školy na objednávku, odpoledne pro veřejnost

Interaktivní výstava zajímavou a sebezkušenostní cestou seznámí nejširší veřejnost s životem lidí se zdravotním znevýhodněním. Výstava přibližuje dětem i dospělým lidské smysly v několika podobách a jedinečným způsobem přibližuje svět nevidomých a neslyšících lidí, kteří mezi námi žijí.

Návštěvníci mají možnost si vyzkoušet, zda se na své smysly mohou spolehnout, dozví se a skrze různé činnosti alespoň z části vyzkouší, jaký je život s postižením, jaké pomůcky k usnadnění každodenních činností handicapovaní lidé používají, jak se baví nebo jak mohou pracovat.V rámci výstavy Svět našimi smysly proběhne i výstava Příběhy výtvarných děl z arteterapie. Tato výstava prezentuje soubor artefaktů dětí i dospívajících a současně i proces tvorby zaznamenaný na vystavených fotografiích.

Výstava bude zahájena vernisáží s doprovodným programem dne 1. 10. 2015 (vernisáž až 2.10 od 17.30hod) a potrvá až do 23.9.2015.17.30hod) a potrvá až do 23.9.2015.
Pozvánka na interaktivní výstavu Svět našimi smysly

Detail akce

“Koulení” Koule štěstí

V rámci projektu “Rodina je jednou z nevyhnutelných podmínek štěstí” proběhlo “koulení” Koule štěstí.
Vyrazilo se ze střediska ELIADA Brno. Šťastná koule jela na vozíku. Průvod nastoupil do tramvaje a nechal se odvézt na Joštovu. Odtud putovala koule ulicí Českou na Náměstí svobody.
Průvod rozdával balónky a letáčky, propagoval středisko, akce projektu a akce k výročí deseti let služeb Slezské diakonie v Jihomoravském kraji.
Koule byla zaparkována na náměstí vedle stánku s kávou.
Kolemjdoucí byli dále zváni na akce střediska, ale také na kávu za symbolickou cenu a k možnosti zakoupit si panenku, nebo pižďucha.
Utržený peníz půjde na podporu služeb střediska.
Akce byla velmi veselá a účel informovat byl úspěšně splněn.
Průběh akce si můžete prohlédnout na fotkách.

Detail akce
Zpět na homepage