Odlehčovací služby pro tělesně, mentálně a kombinovaně postižené

Posláním střediska ELIADA Brno
Posláním odlehčovací služby ELIADA Brno
Pro koho je služba určena?
Jak je služba poskytována?
Informační brožura pro rodiče
Ceník služeb střediska ELIADA Brno
Kontakt
Etický kodex pracovníků střediska ELIADA Brno
Jak si stěžovat
Doplňkové služby

Posláním střediska ELIADA Brno

Posláním střediska ELIADA Brno – je dítěti s postižením poskytnout pomoc, péči a podporu při zvládání běžných činností v jeho přirozeném prostředí.

Posláním odlehčovací služby ELIADA Brno

Posláním odlehčovací služby ELIADA Brno – je podpora rodin, které pečují o děti a mladé dospělé do 26 let věku s tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením a poruchami autistického spektra. Zatímco dítě aktivně tráví čas a je podporováno v samostatnosti kvalifikovaným pracovníkem, pečující osoba si může odpočinout nebo vyřídit vše potřebné. Jednorázové i pravidelné odlehčovací služby poskytujeme nejčastěji v domácím prostředí dítěte, případně také ve středisku ELIADA Brno. Působíme v Brně a okolí.

Pro koho je služba určena?

Rodinám každodenně pečujícím o dítě a mladého dospělého ve věku 0-26 let s tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením (dítě žije ve společné domácnosti s pečovatelem), které potřebují, aby tuto péči v některých časových intervalech vykonávala jiná osoba. Klientem je rodina pečující o dítě s postižením.

 

Jak je služba poskytována?

Odlehčovací službu poskytujeme celoročně v pracovních dnech od 7:00 do 22:00 hodin podle potřeb klienta a možností střediska terénní i ambulantní formou.
Odlehčovací služby poskytujeme terénní formou zájemcům z Brna a okolí (tj. z míst, které jsou dostupné hromadnou dopravou z brněnského Hlavního nádraží nebo Mendlova náměstí za maximálně 45 minut – počítáno včetně pěší chůze ze zastávky do místa výkonu odlehčovacích služeb a včetně doby čekání na spoj hromadné dopravy). Ambulatní formou poskytujeme služby zájemcům z celé ČR.

Terénní službu poskytujeme v přirozeném prostředí klienta. Umožníme tím pečujícím osobám odpočinek od náročné a systematické péče o dítě s postižením a poskytneme pečovateli prostor k vyřízení osobních záležitostí a načerpání nových sil.

Ambulantní službu poskytujeme ve středisku ELIADA, Brno. Klienti přicházejí do Střediska na jednotlivé aktivity sjednané v individuálním plánu, a to v doprovodu rodiče nebo zákonného zástupce. Klient může docházet na individuální péči nebo skupinové aktivity. Rodič může být přítomen práci odborníka s dítětem, nebo si může dítě ve sjednanou dobu ve středisku vyzvednout.

Další info

Úvod

Co je odlehčovací služba?

Terénní i ambulantní služba, která umožní pečující osobě nezbytný odpočinek.
Odlehčovací služba znamená možnost, že bude o dítě postaráno na přechodnou dobu např. několik hodin i vícekrát v týdnu (dle konkrétní domluvy). Tuto službu může pečující rodina využívat dlouhodobě, ale i jednorázově.
Tato doba slouží pečujícím k nabrání sil potřebných k další péči o dítě se zdravotním postižením.

Proč je odlehčovací služba důležitá?

Každodenní trvalá péče o dítě či mladistvého s postižením je velmi namáhavá a představuje pro pečujícího značnou fyzickou i psychickou zátěž. Pečující osoba často nemá prostor pro nezbytný odpočinek ani pro vyřízení osobních záležitostí. Pokud tato situace trvá dlouhodobě, vede k vyčerpání pečující osoby a jejímu sociálnímu odloučení. Nemá-li pečující rodič jinou možnost jak náročnou situaci řešit, má syndrom vyhoření často za následek umístění dítěte v pobytovém zařízení sociální péče a zpřetrhání dosavadních sociálních i citových vazeb.

 

Cíle odlehčovacích služeb střediska ELIADA Brno

  • Umožnit rodině pečovat o dítě v jeho přirozeném prostředí
  • Poskytnout prostor pro osobní záležitosti a zájmy pečujících a umožnit jim nezbytný odpočinek
  • Zajistit běžnou péči o dítě nebo mladého člověka a podpořit jeho další rozvoj

Zásady poskytování odlehčovacích služeb střediska ELIADA Brno

Zásada respektujícího přístupu –Respektujeme práva klienta, jeho důstojnost a svobodné rozhodnutí, s ohledem na rozumové schopnosti klienta a bezpečnost situace.
Zásada individuálního přístupu / služba šitá klientovi na míru – Při práci respektujeme individuální zvláštnosti a potřeby klienta. Ty jsou zaznamenány v IP a asistent je během poskytování služby (spolupráce s klientem) respektuje.
Zásada flexibilního přístupu – služby se snažíme přizpůsobovat individuálním potřebám a možnostem jednotlivých klientů (z hlediska času i místa poskytování služeb).
Zásada práva volby – pracovníci střediska respektují klientovo přání, s ohledem na rozumové schopnosti klienta a bezpečnost situace.
Zásada spolupráce a návaznosti péče – respektujeme, podporujeme a poskytujeme informace při návaznosti na další sociální služby.
Zásada zachování maximální možné míry samostatnosti klienta

Informační brožura pro rodiče

Jak si stěžovat

Doplňkové služby

Pro klienty jsou připravovány jednorázové aktivity jako jsou jednodenní výlety, oslava Dne dětí, prázdninové pobyty pro klienty i s jejich rodinami apod. Půjčování odborné literatury.
stáhnout Seznam odborné literatury

Půjčování literatury se řídí Výpujčním řádem střediska ELIADA Brno a Poradny rané péče DOREA.
stáhnout Výpujční řád střediska ELIADA Brno a Poradny rané péče DOREA

Klienti mohou dle svého přání využívat hernu, společenskou místnost a kuchyňku po domluvě s pracovníkem, popř. v jeho doprovodu i další prostory střediska, v letních měsících bude k dispozici dvorek.
Využívání společenské místnosti/herny se řídí Provozním řádem úseku Brno.

Je možno zapůjčit speciální pomůcky
stáhnout Seznam speciálních pomůcek

Je možno si zapůjčit rehabilitačni a polohovací pomůcky
stáhnout Seznam rehabilitačních a polohovacích pomůcek

Kontakt

Mgr. Michaela Kubešová (vedoucí střediska ELIADA Brno)
e-mail: vedouci.eliada@slezskadiakonie.cz
telefon: +420 734 437 319

osobně (po předchozí telefonické domluvě):
středisko ELIADA Brno, Kamenná 11, 639 00 Brno

Zpět na homepage