Osobní asistence pro tělesně, mentálně a kombinovaně postižené

Dopomoc
Poslání střediska ELIADA Brno
Poslání osobní asistence ELIADA Brno
Pro koho je určena?
Jak je služba poskytována?
Informační brožura pro rodiče
Ceník služeb střediska ELIADA Brno
Etický kodex pracovníků střediska ELIADA Brno
Jak si stěžovat
Doplňkové služby
Kontakt

Poslání střediska ELIADA Brno

Posláním střediska ELIADA Brno je dítěti a mladému dospělému s postižením poskytnout pomoc, péči a podporu při zvládání běžných činností v jeho přirozeném prostředí.

 

Poslání osobní asistence ELIADA Brno

Posláním osobní asistence ELIADA Brno která působí v Brně a okolí, je umožnit prožít hezké a naplněné dětství i těm, které znevýhodňuje jejich tělesné, mentální nebo kombinované postižení. Pomocí dlouhodobé asistence podporujeme děti a mladé dospělé v řadě praktických činností, jako je např. cesta do školy, oblékání, učení se nebo hra s vrstevníky.

 

Pro koho je určena?

Osobní asistence je určena dětem a mladým dospělým s tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením ve věku 1-26 let z Jihomoravského kraje, kteří k běžnému životu potřebují dopomoc druhé osoby a nemohou si ji zajistit sami.

 

Jak je služba poskytována?

Osobní asistenci poskytujeme nepřetržitě podle potřeb klienta a možností střediska terénní formou zájemcům z Brna a okolí (tj. z míst, které jsou dostupné hromadnou dopravou z brněnského Hlavního nádraží nebo Mendlova náměstí za maximálně 45 minut – počítáno včetně pěší chůze ze zastávky do místa výkonu služeb osobní asistence a včetně doby čekání na spoj hromadné dopravy).
Pokud ke klientovi chodí více osobních asistentů, je určen jeden klíčový pracovník, který je zodpovědný za plánování průběhu osobní asistence u konkrétního klienta. Tomu klient může sdělovat všechny své potřeby, vytvoří spolu individuální plán péče, kde si klient formuluje cíle, kterých chce dosáhnout, apod.

Další info

Co je osobní asistence?

Osobní asistence je druh péče o osoby s postižením poskytovaný terénní formou. Je velmi výjimečná tím, že klient, si sám určuje, jakou péči a v jakém rozsahu potřebuje a jakou chce využít.Pokud je schopnost jedince samostatně realizovat každodenní činnosti, přiměřeně svému věku, omezena či znemožněna, potřebuje pomoc druhé osoby. Osobní asistent vykonává pro klienta jen takové činnosti (nebo s nimi pomáhá), které by klient dělal sám, pokud by mohl. Pomáhá mu tedy řešit mnoho životně důležitých situací, které by on sám, s ohledem na své postižení, nezvládl.

Proč je osobní asistence důležitá?

Je důležitá pro klienty, kteří v důsledku svého zdravotního znevýhodnění mají sníženou soběstačnost. Jejich schopnost realizovat samostatně každodenní činnosti přiměřené jejich věku je omezena či znemožněna a potřebují pomoc druhé osoby. Nemohou sami vykonávat pro ostatní lidi běžné činnosti a žít doma životem, který se co nejvíce blíží běžnému standardu. Nemohou naplno využít možností nabízených společností (volnočasové aktivity, sportovní, kulturní a jiné společenské aktivity), studovat, v dospělosti i pracovat a uplatnit plně své schopnosti.
Usilujeme především o to, aby osobní asistence byla prostředkem k plnohodnotnému životu člověka s postižením.
Osobní asistent je klientovi partnerem, protože jejich vzájemný vztah je velmi osobní.

Cíle služby osobní asistence

Cíle služby osobní asistence ELIADA Brno jsou:

  • Umožnit rodině pečovat o dítě v jeho přirozeném prostředí
  • Umožnit klientovi realizaci jeho osobních zájmů
  • Podpořit soběstačnost a samostatnost klienta

Informační brožura pro rodiče

Jak si stěžovat

Doplňkové služby

knihovna
Pro klienty jsou připravovány jednorázové aktivity jako jsou jednodenní výlety, oslava Dne dětí, prázdninové pobyty pro klienty i s jejich rodinami apod. Půjčování odborné literatury.
stáhnout Seznam odborné literatury

Půjčování literatury se řídí Výpujčním řádem střediska ELIADA Brno a Poradny rané péče DOREA.
stáhnout Výpujční řád střediska ELIADA Brno a Poradny rané péče DOREA

Klienti mohou dle svého přání využívat hernu, společenskou místnost a kuchyňku po domluvě s pracovníkem, popř. v jeho doprovodu i další prostory střediska, v letních měsících bude k dispozici dvorek.
Využívání společenské místnosti/herny se řídí Provozním řádem úseku Brno.

Je možno zapůjčit speciální pomůcky
stáhnout Seznam speciálních pomůcek

Je možno si zapůjčit rehabilitačni a polohovací pomůcky
stáhnout Seznam rehabilitačních a polohovacích pomůcek

Kontakt

Kontakt

Mgr. Michaela Kubešová (vedoucí střediska ELIADA Brno)
e-mail: vedouci.eliada@slezskadiakonie.cz
telefon: +420 734 437 319

osobně (po předchozí telefonické domluvě):
středisko ELIADA Brno, Kamenná 11, 639 00 Brno

Zpět na homepage