Galerie

galerie

Zahradní slavnost 2017

Zahradní slavnost 2016

Bydlení pro osoby se zdravotním postižením…aneb kam dál?

Na kulatý stůl, který se v rámci projektu NROS Rodina je jednou z nevyhnutelných podmínek štěstí konal v dubnu tohoto roku, navázalo další setkání rodičů pečujících o děti s tělesným, mentálním i kombinovaným postižením s odborníky v oblasti sociální péče. Prezentace na téma Bydlení pro osoby se zdravotním postižením…aneb kam dál? připravily organizace Domov pro mne, z.s., Ruka pro život o.p.s. a Centrum Kociánka, které poskytují chráněné či nezávislé bydlení pro osoby s hendikepem v Brně.

Pořádající organizace Slezská diakonie má s poskytováním chráněných bydlení nemalé zkušenosti. V podání náměstkyně pro sociální práci paní Mgr. et Ing. Romany Bélové se účastníci dozvěděli, jak proběhla transformace pobytových zařízení v praxi a jaké jsou současné možnosti pro osoby se zdravotním postižením v Moravskoslezském kraji.

Pižďuchové na Family Festu v Brně

V sobotu 21. května se v horní části Zelného trhu konala mezigenerační akce k Mezinárodnímu dni rodiny, nazvaná Family Fest. Jejím cílem bylo posílit vzájemné vztahy napříč generacemi. Součástí trhu s dobrotami nebo řemeslnými výrobky byl i pódiový program, který nabízel pobavení pro děti, jejich rodiče i prarodiče. Ti mohli shlédnout divadelní představení pro děti, kurz první pomoci, čtení s Knihovnou Jiřího Mahena či Mimoní show. Děti se vyřádili ve výtvarné dílně a nechali si pomalovat obličeje… Nechyběli jsme ani my s panenkami a skřítky Pižďuchy domácími. Všem, kteří si je u nás zakoupili a přispěli tak finančně na poskytování našich sociálních služeb, moc děkujeme.

Setkání se studenty v rámci projektu NROS

V rámci projektu NROS Rodina je jednou z nevyhnutelných podmínek štěští se pracovníci střediska ELIADA Brno setkali se studenty oboru speciální pedagogika na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Příštím pedagogům a sociálním pracovníkům představili svoji činnost a také přiblížili chod aktivit v rámci zmíněného projektu, které jsou určené rodinám pečujícím o děti a mladistvé s tělesným, mentálním i kombinovaným postižením. Beseda pomohla studentům zorientovat se v problematice sociální péče a vzdělávání osob s postižením. Zároveň jim také nabídla i možnost získání praxe a uplatnění již během studia nebo po jeho ukončení.


text: Mariana Melcherová
foto: Michal Navrátil

Kulatý stůl na téma “Školou život nekončí”

Dne 18.2.2016 se v rámci projektu Rodina je jednou z nevyhnutelných podmínek štěstí uskutečnil Kulatý stůl na téma “Školou život nekončí”, který připravil partner projektu Centrum pro rodinu a sociální péči v Ostravě. Za účasti zástupců z oborů školství a sociálních služeb, ale i pečujících a taktéž mladých lidí se zdravotním postižením jsme měli možnost si vyměnit zkušenosti a názory na vzdělávání mládeže s hendikepem a jejich přípravu na praxi. Velmi zajímavým byl příspěvek kolegyň z organizace Asistence o.s.p. a jejich prezentace tranzitního programu, ve kterém pomáhají mladistvým s tělesným postižením vyhledávat vhodné obory pro studium a také následnou praxi. Na závěr programu vystoupila paní Magda Majo se svým životním příběhem, zcela jistě inspirativním nejenom pro lidi se specifickými potřebami. Tato dáma byla vyhlášena Zaměstnancem roku 2013 na otevřeném trhu práce. Pracuje jako účetní v českém Centru sdílených služeb společnosti Siemens s.r.o., které v Ostravě zaměstnává přes 500 lidí. Paní Magda Majo ukázala svému okolí i velké firmě, že zaměstnávat tělesně postiženého člověka může být přínosem pro všechny strany.
autor článku: Mariana Melcherová

 Představení přístroje “Irisbond Primma”

9.února 2016 jsme měli možnost zprostředkovat představení zdravotnické pomůcky Irisbond Primma. Obchodní zástupce španělské společnosti Irisbond paní MSc. Marie Macharáčková seznámila účastníky s technologií, která umožňuje efektivní komunikaci pomocí očních pohybů. Systém je založen na principu „eye tracking“ neboli snímání očí a přístroj se ovládá pouhým pohybem očí (nebo i jednoho oka) a lze jej používat i s brýlemi.
Jakmile se přístroj připojí k PC nebo notebooku, začne snímat oční zorničky a po krátkém nastavení již uživatel může ovládat „myš“ pohybem očí a mrkáním. Tato technologie umožňuje mluvit (má hlasový výstup v češtině a slovenštině), psát a vytvořit si vlastní slovní zásobu a album s piktogramy. Jednoduše a intuitivně dává přístup ke všem počítačovým programům, včetně internetu.
Přístroj, který si mohli účastníci školení i vyzkoušet, je určený pro ty, kteří trpí celkovým ochrnutím těla, děti a mladistvé s mozkovou obrnou, různými svalovými dystrofiemi, děti s Rettovým syndromem, ale i pro lidi postižené ochrnutím následkem úrazu. Proto by měly mít děti ale i dospělí s vážným tělesným postižením právo nejen na nutnou rehabilitaci, elektrický vozík a podobné pomůcky ale i na alternativní způsob komunikace pomocí takového přístroje.
Prezentace byla určena sociálním pracovníkům, logopedům, speciálním pedagogům a rodičům dětí, které by s tímto přístrojem mohly rozvíjet své schopnosti.
kontakt:
www.IRISBOND.com
Marie Macharáčková: m.macharackova@irisbond.com


text: Mariana Melcherová
foto: Michal Navrátil

Benefiční představení Čertovo kvítko

Dne 13.12.2015, v klubu Leitnerova, proběhlo benefiční představení Čertovo kvítko – veselá pohádka o čertovi a Káče s písněmi Marka Ebena, kterou zahrál divadelní soubor “Cimrman Revival Sivice”.
Cimrman revival Sivice

Výtěžek z akce byl věnován na podporu sociálních služeb Slezské diakonie v Brně.


foto: Michal Navrátil

Benefiční koncert pro Slezskou diakonii

Dne 29.11.2015 se uskutečnil Benefiční koncert jehož výtěžek podpoří sociální služby středisek Eliada Brno a Poradny rané péče Dorea. Na koncertě vystoupil bubeník Pavel Fajt a pěvecký sbor Ars Brunensis Chorus. Na fotky z koncertu, rautu a dražby obrazů se můžete podívat zde.


foto: Michal Navrátil

Výstava “Svět našimi smysly”

V rámci projektu č. 3640057 s názvem „Rodina je jednou z nevyhnutelných podmínek štěstí“ probíhá interaktivní výstava “Svět našimi smysly”.

Interaktivní výstava je zajímavou a sebezkušenostní cestou seznámí nejširší veřejnost s životem lidí se zdravotním znevýhodněním. Výstava přibližuje dětem i dospělým lidské smysly v několika podobách a jedinečným způsobem přibližuje svět nevidomých a neslyšících lidí, kteří mezi námi žijí.
Návštěvníci mají možnost si vyzkoušet, zda se na své smysly mohou spolehnout, dozví se a skrze různé činnosti alespoň z části vyzkouší, jaký je život s postižením, jaké pomůcky k usnadnění každodenních činností handicapovaní lidé používají, jak se baví nebo jak mohou pracovat.

Vernisáž výstavy

Studenti na výstavě

Výstava “Svět našimi smysly” je v plném proudu jak dokládá jedna z mnoha školních tříd, které se přišli na výstavu podívat.
Na začátku lektor vysvětlí problematiku sluchového a zrakového postižení a ukáže pomůcky ke kompenzaci postižení. Poté studenti plní úkoly na jednotlivých stanovištích. Zahrají si šachy, přičichnou a přiřadí vůně, napíší na Pichtově psacím stroji apod.


foto: Michal Navrátil

Výlet lodí 2015

V rámci projektu č. 3640057 s názvem „Rodina je jednou z nevyhnutelných podmínek štěstí“ proběhla další volnočasová aktivita pro děti a rodiče. Dne 26. 8. 2015 jsme se společně vydali na plavbu parníkem po Brněnské přehradě.
Pro návštěvníky byl připraven odpolední program, při kterém jsme se projeli parníkem a mohli sdílet své zkušenosti a poznatky s ostatními. Všichni jsme si mohli užít příjemnou plavbu nebo se seznámit s technikou lodě a způsobu řízení. Pro každé dítě jsme připravili papírový parníček, který si děti mohli odnést jako památku na tento výlet. V polovině cesty byla také možnost dát si nějaké občerstvení, pobavit se, nebo si s dětmi pohrát na prolézačkách. Při cestě zpět jsme se hezky rozloučili s prázdninami a přivítali nový školní rok.
Akce mimo jiné podpořila integraci dětí s postižením mezi vrstevníky. Přínosem pro rodiče, kteří pečují o dítě se zdravotním postižením, byla možnost sdílení svých zkušeností s ostatními rodiči, kteří řeší podobné problémy jako oni. Celou akci nám zpříjemnilo i krásné počasí a odpoledne s rodinami bylo vydařené.


foto: Michal Navrátil

Zahradní slavnost 2015

Dne 11. 6. 2015 proběhla Zahradní slavnost, v rámci projektu č. 3640057 s názvem „Rodina je jednou z nevyhnutelných podmínek štěstí“. Akce proběhla na přilehlé zahradě středisek ELIADA Brno a DOREA Brno.
Zahradní slavnosti se zúčastnilo téměř 100 rodičů, dětí a také jejich přátel. Ti, kteří se slavnosti zúčastnili, zažili odpoledne plné zábavy, dobrého jídla a pití. Rodiče a všichni dospělí si mohli odpočinout u thajských masáží, celé odpoledne hrála i živá hudba. Pro děti byl připraven fotokoutek, ve kterém si mohli vyzkoušet různé kostýmy, nechat si na obličej namalovat libovolné zvíře, pohrát si s pejsky v rámci canisterapie, nebo se rozvíjet zábavnou formou v rámci interaktivních her.
Zdařilé odpoledne mělo velmi pozitivní ohlasy a po celou dobu slavnosti nám přálo i pěkné počasí.

Noc snů v brněnské ZOO

V rámci projektu č. 3640057 s názvem „Rodina je jednou z nevyhnutelných podmínek štěstí“ proběhla dne 5. 6. 2015 akce pro rodiče a děti, jejich rodinné příslušníky a přátele. Tato akce se uskutečnila v brněnské Zoologické zahradě.
Pro návštěvníky ZOO byl připraven bohatý program. Kromě obvyklé prohlídky různých druhů zvířat bylo možno shlédnout také komentovaná krmení, seznámit se s několika různými druhy dravých ptáků, vyzkoušet si jízdu na ponících a nebo se dozvědět mnoho zajímavých informací o jednotlivých přírodninách. Velmi zajímavá část pro návštěvníky byla také výtvarná přehlídka psovodů Policie ČR a ukázka práce hasičského sboru.
V rámci této akce byla podpořena integrace dětí s postižením do společenského života. Akce se všem velmi líbila a naplnila naše očekávání. Celý den nám zpříjemnilo krásné počasí, které vydrželo po celou dobu návštěvy.


foto: Michal Navrátil

Hana a Petr Ulrychovi, Javory a Javory Beat v Mahenově divadle


foto: Michal Navrátil

Asistentská skupinka – 3.3.2015

Jarek Nohavica v Mahenově divadle


foto: Michal Navrátil

Instalace výstavy v Moravské zemské knihovně v Brně


foto: Michal Navrátil

Setkání s partnerem projektu “Rodina je jednou z nevyhnutelných podmínek štěstí”


K informativní schůzce se zástupci partnerské organizace Centrum pro rodinu a sociální péči došlo ve středisku ELIADA Brno, dne 3.11.2014.

Ohlédnutí se za Zahradní slavností

Plánování v sociálních službách

Vhled do AAK

Reinstalace výstavy OKAmžik ŽIVOTA

Výstava OKAmžik ŽIVOTA zahájena

Představení výstavy OKAmžik ŽIVOTA v Národním divadle Brno

INSTALACE VÝSTAVY OKAmžik ŽIVOTA

Návštěva duchovních Slezské diakonie ve středisku Eliada

Návštěva na MEZINÁRODNÍM VÝTVARNÉM WORKSHOPU S HANDICAPOVANÝMI VÝTVARNÍKY v rámci projektu DOTEKY IV

Prezentace střediska Eliada a Poradny rané péče Dorea na Kociánce

Zpět na homepage