Kontakty

kontakt

mapa

Poradna rané péče DOREA
Kamenná 11
639 00 Brno
Telefon: +420 734 862 310
E-mail: rp.dorea@slezskadiakonie.cz

Doba poskytování terenní služby
Po 8:00 – 18:00
Út 8:00 – 18:00
St 8:00 – 18:00
Čt 8:00 – 18:00
Pá 8:00 – 16:00

ambulantní služby (v sídle poradny – Kamenná 11, Brno)
Út   8:00 – 12:00

Jak se k nám dostanete
Ze zástávky Hlavní nádraží: tramvají č. 2 – zastávka Poříčí nebo zastávka Nemocnice Milosrdných bratří
Ze zastávky Česká: tramvají č.5 nebo č.6 – zastávka Poříčí nebo zastávka Nemocnice Milosrdných bratří

Náš tým

 

PhDr. Mgr. Markéta Heroutová

Vedoucí Úseku Brno
PhDr. et Mgr. Markéta Heroutová

Vzdělání
magisterský cyklus obor psychologie, speciální pedagogika a TV na PdF MU
doktorský titul na PdF MU – obor speciální pedagogika – logopedie (PhDr.)
magisterský titul na FSS – obor psychologie
sebezkušenostní výcvik ve skupinové psychoterapii (SUR) -5 let
výcvik v Logoterapii (probíhající)
množství krátkodobějších kurzů zaměřených na získání psychosociálních dovedností a terapeutických technik

Zájmy
psychologie, beletrie, volejbal potažmo jiné tělo ničící aktivity a samozřejmě rodina

 

Mgr. Lucie Freibergová

vedoucí poradny rané péče DOREA

Vzdělání
Pedagogická fakulta, Masarykovy univerzity, obor Sociální pedagogika a volný čas (se zaměřením na dramatickou výchovu)

Kurzy
Způsoby zvládání obtížných situací při spolupráci s klientem
Ochrana práv uživatelů sociálních služeb
Motivační rozhovory v sociální práci
Psychosociální rehabilitace

Zájmy
cestování, výtvarná činnost, plavání, domácí mazlíčci

 

 

PhDr. Milena Beranová

Psycholog

Vzdělání
FF MU obor psychologie

Kurzy
Kurzy dětské klinické psychologie a psychoterapie, rodinné terapie
Výcvikový a vzdělávací program ve vytváření služeb pro lidi se zdravotním postižením
Výcvik a vzdělávání v logoterapii a existenciální analýze
Kurzy Portage, Bazální stimulace

Praxe
psychiatrické odd. dětské nemocnice
psycholog v Pedagogicko psychologické poradně
psycholog v SD Eliada, PRP DOREA

 

 

Bc. Pavlína Fialová

Poradce rané péče

Vzdělání
Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická
Masarykova univerzita – fakulta pedagogická, bakalářský program Speciální pedagogika, obor logopedie-surdopedie
Masarykova univerzita – fakulta pedagogická, magisterský program Speciální pedagogika (probíhající)

Kurzy
Kurz českého znakového jazyka, UNB
ABA seminář (aplikovaná behaviorální analýza)

Zájmy
Tanec, zpěv, příroda

 

 

 

 

Mgr. Petra Bártová

Poradce rané péče

Vzdělání
bakalářský studijní program Pdf MU
Pedagogické asistentství speciální pedagogiky pro základní školy
Pedagogické asistentství výchovy ke zdraví pro základní školy
magisterský studijní Pdf MU Speciální pedagogika pro učitele

Kurzy
Kurz logopedické asistence – asistent logopeda
Absolvování vzdělávacího programu Emoční inteligence aneb jak porozumět emocím
Absolvování vzdělávacího programu Specifika vzdělávání dětí a žáků s Aspergerovým syndromem
krátkodobé vzdělávací programy zaměřené na předškolní výchovu a vzdělávání

Zájmy
beletrie a seberozvojová literatura, divadlo, tanec, turistika

 

 

Mgr. Gábriela Zelenková

Poradce rané péče, psycholog

Vzdělání
FSS MU, navazující magisterský studijní program Psychologie
FSS MU, bakalářský studijní program Psychologie + Sociální politika a sociální práce

Kurzy
Makaton
Výměnný obrázkový komunikační systém (VOKS)
Základní kurz bazální stimulace
Psychologická vývojová diagnostika
Handling, polohování a krmení dětí s kombinovaným postižením
Soubor kurzů Montessori zaměřených na věkovou skupinu 0-6 let

Zájmy
Procházky a výlety do přírody s manželem a dětmi.
Když vyjde čas, in-line brusle, kolo nebo lyže. Několik let jsem se věnovala společenskému tanci.

 

 

Mgr. Martina Mazánková

Poradce rané péče

Vzdělání
PdF MU, bakalářský program Speciální pedagogika
PdF MU, magisterský program Speciální pedagogika pro učitele
PdF UPOL, celoživotní vzdělávání Tanečně pohybová terapie
FZS UJEP, bakalářský program Ergoterapie (probíhájící)

Kurzy
Český znakový jazyk
Znak do řeči
MAKATON
Výměnný obrázkový komunikační systém (VOKS)
Základní kurz bazální stimulace
Nástavbový kurz bazální stimulace
Míčková facilitace
Handling, polohování a krmení dětí s kombinovaným postižením

Zájmy
rodina, vzdělávání a práce, turistika, plavání

 

 

Bc. Kateřina Kundrátová

poradce rané péče

Vzdělání
Vyšší odborná škola Ostrava, Ergoterapie – Fyzioterapie
Univerzita Jana Amose Komenského, obor Pedagogika, učitelství a sociální péče

Kurzy
Edukace hrou I., II., III., IV.
Kurz tejpování
Diagnóza diabetu
Proč a jak psychosomatika funguje

Zájmy
sport, četba knih, cestování, kultura

Zpět na homepage